reklama

20.3. 2017  15:40

Transformace na Průmysl 4.0 se bez podpory aplikovaného výzkumu neobejde

Technologická agentura ČR vnímá Průmysl 4.0 jako velkou šanci pro Českou republiku v posílení její...

20.1. 2017  12:59

Jak uchopit suroviny, kterých se nelze dotknout

Jak reagovat na výzvy a příležitosti, které díky úspěšnému tažení za pokrokem vyvstávají? Je nutné...

23.12. 2016  11:51

Dobrý rok pro aplikovaný výzkum

Ohlédnutí za uplynulým rokem a jeho zhodnocení patří k dobrým zvykům. A dobré zvyky se mají...

12.12. 2016  10:17

Česká republika bude v roce 2017 centrem evropského výzkumu

Česká republika získala prostřednictvím členství v TAFTIE přístup k obrovskému zdroji informací a...

17.10. 2016  17:35

Budeme žít Smart Life?

Je důležité rozumět změnám, které do našich životů přináší rozvoj nových technologií, postupná...
reklama

8.9. 2016  10:51

Jižní Korea je pro Českou republiku velmi inspirativní

Poučení by pro nás mohla být Jižní Korea, která patří k takzvaným „Asijským tygrům“....

15.8. 2016  11:20

Zahraniční spolupráce je dobrou investicí

Informace a zkušenosti z mezinárodní spolupráce vedou k lepšímu využívání finančních prostředků na...

21.6. 2016  10:32

Technologická velmoc vybízí ke spolupráci a inspiruje

Jižní Korea je příkladem ukázkové spolupráce státního sektoru se soukromými subjekty v oblasti...

14.6. 2016  12:27

Důležitá jednání o aplikovaném výzkumu v městě nad Seinou

Technologická agentura ČR je klíčovou institucí podporující aplikovaný výzkum. Díky kontaktu se...

13.5. 2016  15:20

Dobrá zpráva: Promyšlená podpora aplikovaného výzkumu opravdu funguje

Výsledky projektů, kterým dává TA ČR podporu, jsou i mezinárodně uplatnitelné a pomáhají v České...

23.3. 2016  16:24

Podpora aplikovaného výzkumu může být nyní efektivnější

Díky uskutečnění interního projektu „Zefektivnění činnosti TA ČR“ se podařilo připravit...

11.3. 2016  10:43

Příklad z Německa: deset zásad moderního resortního výzkumného ústavu

Výstupy výzkumu pomáhají pochopit co, kde, proč a pro koho funguje a nebo nefunguje. Německá vláda...

17.2. 2016  14:18

Úsvit společenských a humanitních věd aneb Změna 4.0

Společnost se bude muset vyrovnat se změnami dosavadních institucionálních, společenských,...

9.2. 2016  09:52

Co mají společného Hedvábná stezka, TA ČR a Velká čínská zeď

Velká čínská zeď byla jedním z výrazných znaků ochrany čínských zájmů, technologií a myšlenek před...

1.2. 2016  08:33

Jsou lepší interní nebo externí hodnotitelé projektů výzkumu a vývoje?

Základní a zároveň asi i nejobtížnější úloha každého poskytovatele veřejné podpory je vybrat ve...
1 - 15 / 28
Profil autora

Technologická agentura České republiky (TA ČR) byla založena v roce 2009 pro zintenzivnění a podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi podporovanými státem a podnikatelskou sférou. V rámci svých programů vybírá a následně financuje projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

více
reklama
Vyhledat
Autorovy Nejčtenější
reklama
reklama
reklama