reklama

2.10. 2017  10:10

Jak je to s hodnocením programů účelové podpory výzkumu a vývoje z pohledu TA ČR

Překvapuje mne snaha některých akademiků neustále bojovat proti účelové podpoře, proti aplikovanému...

2.8. 2017  15:44

Převezmou-li auta od lidí rozhodování o řízení, měly by převzít i způsob jejich myšlení?

Autonomní vozidla přispívají k nižší nehodovosti a jsou šetrnější vůči životnímu prostředí, ale v...

10.7. 2017  09:32

Je nastavení systému podpory „vědy a výzkumu“ v Česku dostatečně motivační pro vyšší soukromé výdaje na výzkum?

Martin Bunček, místopředseda TA ČR Před Českou republikou stojí velká výzva a úkol zároveň. Po roce...

26.6. 2017  16:47

Jsou možné kategorické závěry o účelnosti programů podpory aplikovaného výzkumu na základě výsledků jedné studie?

Martin Bunček, místopředseda TA ČR Všichni ten příběh známe – člověk ztratí klíče od domu a...

9.5. 2017  16:29

TA ČR reaguje na výzvy třetího tisíciletí

Aktuální výzvou pro naši společnost a motorem jejích změn v oblasti technologií je čtvrtá...
reklama

20.3. 2017  15:40

Transformace na Průmysl 4.0 se bez podpory aplikovaného výzkumu neobejde

Technologická agentura ČR vnímá Průmysl 4.0 jako velkou šanci pro Českou republiku v posílení její...

20.1. 2017  12:59

Jak uchopit suroviny, kterých se nelze dotknout

Jak reagovat na výzvy a příležitosti, které díky úspěšnému tažení za pokrokem vyvstávají? Je nutné...

23.12. 2016  11:51

Dobrý rok pro aplikovaný výzkum

Ohlédnutí za uplynulým rokem a jeho zhodnocení patří k dobrým zvykům. A dobré zvyky se mají...

12.12. 2016  10:17

Česká republika bude v roce 2017 centrem evropského výzkumu

Česká republika získala prostřednictvím členství v TAFTIE přístup k obrovskému zdroji informací a...

17.10. 2016  17:35

Budeme žít Smart Life?

Je důležité rozumět změnám, které do našich životů přináší rozvoj nových technologií, postupná...

8.9. 2016  10:51

Jižní Korea je pro Českou republiku velmi inspirativní

Poučení by pro nás mohla být Jižní Korea, která patří k takzvaným „Asijským tygrům“....

15.8. 2016  11:20

Zahraniční spolupráce je dobrou investicí

Informace a zkušenosti z mezinárodní spolupráce vedou k lepšímu využívání finančních prostředků na...

21.6. 2016  10:32

Technologická velmoc vybízí ke spolupráci a inspiruje

Jižní Korea je příkladem ukázkové spolupráce státního sektoru se soukromými subjekty v oblasti...

14.6. 2016  12:27

Důležitá jednání o aplikovaném výzkumu v městě nad Seinou

Technologická agentura ČR je klíčovou institucí podporující aplikovaný výzkum. Díky kontaktu se...

13.5. 2016  15:20

Dobrá zpráva: Promyšlená podpora aplikovaného výzkumu opravdu funguje

Výsledky projektů, kterým dává TA ČR podporu, jsou i mezinárodně uplatnitelné a pomáhají v České...
1 - 15 / 33
Profil autora

Technologická agentura České republiky (TA ČR) byla založena v roce 2009 pro zintenzivnění a podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi podporovanými státem a podnikatelskou sférou. V rámci svých programů vybírá a následně financuje projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

více
reklama
Vyhledat
Autorovy Nejčtenější
reklama
reklama
reklama