Vladimír Kebo, člen předsednictva TA ČR, autor: TA ČR

Současný globální svět je zcela propojen internetem, čímž geografická poloha při komunikaci ztrácí na významu. O to více lze sdílet dobré zkušenosti a uplatnit v praxi základní vynálezy lidstva, mezi které určitě patří „Dělba práce“.

Člověk se může specializovat na vybranou oblast činnosti a v rámci týmu pak společně vytvářet smysluplnou přidanou hodnotu. Ono by to dnes už ani jinak nešlo, když si uvědomíme, že posledním polyhistorem byl Gottfried Wilhelm von Leibniz, který působil v 17. století (1646-1716) a kromě integrálního kalkulu přispěl k rozvoji logiky a analytické filosofie.

Na pana Leibnize jsem si vzpomněl, když jsme, spolu s reformou výzkumu a vývoje (VaV) v České republice, začali zjednodušovat složitý systém poskytovatelů veřejné podpory a pro sjednocení účelové podpory zřídili Technologickou agenturu ČR. TAČR se za svých 6 let činnosti postupně stala velmi důležitým prvkem systému výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Podle požadavků vlád připravila a uskutečňuje jednotlivé programy účelové podpory VVI. Aktivity probíhají na základě dělby práce a dialogu, komunikace a uskutečnění požadavků jednotlivých ministerských resortů v souladu s platnými strategickými i prováděcími dokumentů VVI České republiky. Resortům ubyly starosti s přípravou a vyhlašováním veřejných soutěží pro výzkum a vývoj a hlavně pak s dohledem na implementaci výsledků do praxe.  Je přitom zcela zřejmé, že až úspěšnost  uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi, jejich „zpeněžení“ je zdrojem skutečné prosperity, tvorby přidané hodnoty a zvyšování konkurenceschopnosti společnosti.

To, že úspěšná komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje realizovaná v inovacích je klíčovou součástí každé vyspělé ekonomiky, slyšíme téměř ve všech projevech politiků z oblasti Výzkumu a vývoje. Pro zkvalitnění aktivit v inovačních řetězcích  „od myšlenek k inovacím“, ale potřebujeme stabilní a fungující systém VVI umožňující dělbu práce a zejména implementaci a uplatnění výsledků v praxi. Fungující systém postavený na sdílení společných kulturních a etických hodnot je základem každé vyspělé demokratické společnosti.  V TAČR jsme rádi a zároveň hrdi na to, že může svým střípkem kvalitní a koncepční práce přispět k efektivnímu fungování systému VVI v ČR zaměřenému na aplikace kvalitních výsledků do života společnosti a tím i tvorbu společné přidané hodnoty. Holt skutečnost, že posledním polyhistorem byl Gottfried Wilhelm von Leibniz, už asi nezměníme. 

Vladimír Kebo

člen předsednictva TA ČR

(CV Vladimíra Keba)