Vladimír Kebo, člen předsednictva TA ČR, autor: TA ČR

Pro mnohé to možná bude znít překvapivě. České vysoké školy jsou nicméně nejvýznamnějším příjemcem účelové podpory VaV z oblasti výzkumných organizací. Nejlepší akademické instituce vynikají rozsáhlou a efektivní spoluprací s odběratelským sektorem a významnými průmyslovými podniky. Výraznou měrou k tomu přispívá například přes svůj program „Centra kompetence“ Technologická agentura České republiky (TAČR).

Před pár dny skončila velmi významná a zároveň i závěrečná konference letošního roku „Průmyslu a technického vzdělávání“. Loni ho vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Při konferenci, za účasti několika ministrů a náměstků ministrů, se hodnotily dosažené výsledky a sumarizovalo se, co se v právě končícím roce podařilo. Červenou nitkou, propojující jednotlivé příspěvky, byla spolupráce dvou světů - průmyslových podniků a vysokých škol. Jednotlivé příspěvky i živá diskuze prokázaly, jak tato spolupráce dokáže významnou měrou přispět k prosperitě firem, a tím i zvýšit konkurenceschopnost naší země.

Je zřejmé, že efektivní spolupráce partnerů z různých oblastí lidské činnosti i geografické polohy umožňuje růst účastníků. Vyžaduje ale prostředí důvěry a vzájemné komunikace a motivace. Zejména na vysokých školách s interdisciplinárním zaměřením je zdrojem nových myšlenek a patentů. Ve spojení s průmyslovými partnery pak vede k jejich uskutečnění a možnosti tržního uplatnění špičkových technologií. Proto i poskytovatelé účelová podpory výzkumu a vývoje vytvářejí programy a vysoko hodnotí projekty, které rozvíjejí účinnou spolupráci mezi akademickou sférou a podniky. Zářným příkladem je program TA ČR s názvem „Centra kompetence“, který v 34 odborných centrech propojil stovky podniků a akademických institucí do konsorcií vytvářejících prostředí spolupráce. Ty pak umožňují prosazení inovací v praxi a odborný rozvoj akademických institucí. Úspěšné projekty podpořené z programů TAČR ve finále stimulují prosperitu firem a společnosti a rozvíjejí třetí roli vysokých škol na poli aplikovaného výzkumu.

Ta třetí role VŠ je vůbec zajímavým fenoménem. Mimo jiné se výrazně projevuje i v mezinárodním hodnocení akademických institucí, což stále významněji ovlivňuje jejich umístění v různých žebříčcích a srovnáních. Nejlepší akademické instituce ve světě vynikají rozsáhlou a efektivní spoluprací s uživateli výsledků výzkumu i významnými průmyslovými podniky a jsou hlavními příjemci cílově orientované podpory výzkumu a vývoje. Je pro to radostné zjištění, že programy účelové podpory TA ČR jsou důležitým nástrojem rozvoje třetí role vysokých škol v České republice.

Vysoké školy jsou nejvýznamnějším příjemcem podpory z oblasti výzkumných organizací. TA ČR dosáhla vyváženého rozdělení podpory mezi stovky příjemců jak na straně podniků, tak na straně výzkumných organizací, kde dvě třetiny podpory míří do vysokých škol. Dochází tak k výraznému synergickému efektu cílově orientované účelové podpory v programech TAČR. Podporou aplikovaného výzkumu přispívá TA ČR k rozvoji vysokých škol, ke zvyšování kvality vzdělávání, zvyšování uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a ve svém důsledku i v lepším hodnocení našich vysokých škol v mezinárodních žebříčcích.

Vladimír Kebo

člen předsednictva TA ČR

(CV Vladimíra Keba)