Vladimír Kebo, člen předsednictva TA ČR, autor: TA ČR

Úspěšně máme za sebou období předvánočního shonu a následné Vánoční pohody a odpočinku v kruhu svých nejbližších. S koncem roku jsme si zabilancovali, co se nám povedlo, kde máme rezervy a jak budeme reagovat na nové výzvy kolem nás. A tahle povánoční atmosféra mi připomněla setkání s Jarkem Nohavicou a náš velmi zajímavý rozhovor o podstatě současné čtvrté průmyslové revoluce.

Možná Vám to spojení moderních technologií a slezského barda přijde absurdní, ale náhoda tomu chtěla, že jsme k danému tématu zapředli rozhovor při jízdě v Pendolinu. Doufám, že se na mě nebude Jarek zlobit, že na něj prozradím pár informací souvisejících s využitím kybernetiky a moderních technologií ve společnosti a v průmyslových aplikacích.

Současná průmyslová revoluce je z mého pohledu přirozeným odrazem aplikace špičkových poznatků kybernetiky a aplikované informatiky v praxi. S distribucí a hierarchizací kybernetických úloh jsou vytvářeny sítě systémů v systémech, role člověka je nahrazována umělými agenty, obklopují nás „smart“ technologie a spoustu aktivit za nás řeší autonomní systémy.

Rozhovor s Jarkem Nohavicou se totiž brzo přelil od tématu skvělých písniček k moderním technologiím a systémům v systémech. Jarek totiž studoval „Systémové inženýrství“ a jeho oblíbeným předmětem byla „Matematika“!!! Velice se zajímal o pokroky v oblasti systémových teorií a kybernetických technologií, od prvků automatické identifikace až po holonické a multiagentní systémy. A také o jejich podporu v programech Technologické agentury České republiky (TA ČR). Vůbec jsem u něj nečekal tak upřímný zájem a hluboké znalosti z daného tématu.

Je zajímavé, že náš rozhovor proběhl mnohem dříve, než Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vyhlásilo iniciativu ke čtvrté průmyslové revoluci (Industry 4.0) a dané téma se stalo prioritní součástí podpory aplikovaného výzkumu. Podpora aplikací špičkových výsledků výzkumu a vývoje i kybernetických technologií je klíčem ke konkurenceschopnosti průmyslově orientovaných zemí, jakou je i Česká republika. V TA ČR věnujeme těmto tématům velkou pozornost, která se odráží jak v technologicky zaměřeném programu Epsilon, tak i ve společensko-vědně orientovaném programu Omega.  

Máme začátek nového roku a proto bych chtěl při této příležitosti popřát všem příjemcům účelové podpory v programech TAČR, aby jim úspěšné projekty nejen v programech Epsilon a Omega přinášely radost z výsledků výzkumu, vývoje a jejich aplikací, stejně jako nám všem přinášejí radost a dobrou náladu písničky Jarka Nohavici.

Přejeme vám v roce 2016 příznivý vítr do vašich plachet!!!

Vladimír Kebo

člen předsednictva TA ČR

(CV Vladimíra Keba)