Vladimír Kebo, člen předsednictva TA ČR, autor: TA ČR

Taky jste na přelomu roku dostali a odeslali přes internet desítky blahopřání? Člověk si při tom mimoděk uvědomí všudypřítomnou globalizaci a propojení lidí, zemí, národů. V mém případě blahopřání přirozeně směřovala do zemí rychle se rozvíjející mezinárodní spolupráce Technologické agentury ČR. Pro ni agentura připravila a uskutečňuje program Delta (mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji). Jeho cílovou skupinou jsou zejména asijské země jako je Čína, Vietnam, Korea, Japonsko, Tchaj-wan a světové špičky v aplikovaném výzkumu - USA a Izrael.

Zemí, s nimiž Technologická agentura spolupracuje, je samozřejmě mnohem více. Nezmínil jsem například ty evropské. Záměrně jsem ale vybral ty, se kterými má TA ČR rozvinuté kontakty, vypsala či připravuje vypsání výzvy mezinárodní spolupráce v programu Delta a hledá poučení pro vlastní práci. Pro Českou republiku má takovýto program obrovský význam. Z globálního pohledu jsme malinká země s velmi omezenými zdroji, a pokud chceme být konkurenceschopní, tak nám nezbývá jiná šance, než využít našich předností a kreativních schopností v mezinárodní spolupráci. Jednak zjistíme, jak na tom znalostně v daném oboru skutečně jsme, a k vlastnímu růstu a prosperitě využijeme již vyzkoumané a ověřené know-how i dobrou praxi našich partnerů. Důležité je, abychom při tom dostatečně kvalitně ochránili naše duševní vlastnictví.

Hlavním cílem mezinárodních projektů v aplikovaném výzkumu je komerční uplatnění výsledků společného aplikovaného výzkumu a vývoje na globálních trzích. To při spojení znalostí a dovedností z více institucí a zemí v dané oblasti výrazně urychlí vytvoření dobře prodejného a uplatnitelného produktu. A právě v této oblasti se ještě máme hodně co učit.

Pokud téma mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji shrnu, tak představuje velice účinný nástroj pro efektivní uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v tržním prostředí. Vyžaduje sice kvalitní ochranu duševního vlastnictví již před zahájením spolupráce, pomáhá však k včasné komercializaci výsledků, kterou při našich omezených znalostech a zdrojích nejsme zatím schopni zajistit. Velice významným faktorem je poučení účastníků spolupráce - přenos know-how, znalostí a dovedností spojených s vlastní komercializací, které je jinak nepřenositelné.

Technologická agentura ČR i v rámci omezených finančních zdrojů v programu Delta dává českým výzkumným týmům a firmám šanci zapojit se do mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji. Ty tím získávají neocenitelné zkušenosti a znalosti z uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v mezinárodním prostředí. Malým připomenutí takových aktivit pak jsou nejen nové zkušenosti, znalosti a dovednosti, ale nakonec i ta vzájemná blahopřání na přelomu roku.

Vladimír Kebo

člen předsednictva TA ČR

(CV Vladimíra Keba)