Vladimír Kebo, člen předsednictva TA ČR, autor: TA ČR

Dva silné symboly Číny, Hedvábnou stezku a Velkou čínskou zeď jsem si připomenul na nedávném zajímavém semináři v Senátu. Pro další rozvoj spolupráce České republiky s Čínskou lidovou republikou ho uspořádal New Silk Road Institute Prague. Bylo to setkání velmi důležité. Záštitu nad ním převzal předseda Senátu, se svým vystoupením se připojil i premiér české vlády. Oba pánové zdůraznili důležitost rozvoje spolupráce s Čínou, její potenciál pro budoucí rozvoj tuzemské ekonomiky a upozornili na jedinečnou šanci naskočit do rozjetého vlaku po Hedvábné stezce. Je to iniciativa čínského prezidenta, která má za cíl propojit velký okruh více než 70 zemí světa kolem proslulé historické hedvábné stezky s více než 4 miliardami obyvatel. To skýtá obrovský potenciál pro spolupráci a obchodní výměnu. Z pohledu Technologické agentury České republiky (TA ČR) je důležitá především kooperace v oblasti pokročilých technologií, aplikovaného výzkumu a vývoje a vzdělávání k rozvoji lidského potenciálu. Je potěšující, že byla zmíněná ve všech hlavních vystoupeních na uvedeném semináři.

Pokud se podíváme do historie, tak většina lidí zná z Číny stavbu viditelnou z vesmíru, tedy Velkou čínskou zeď. Už ve své době byla jedním z výrazných znaků ochrany čínských zájmů, technologií a myšlenek před jejich ekonomickým využitím v zahraničí. Hedvábná stezka má opačné znaménko – symbolizuje otevření se světu a obchodu, vybízí k reálné partnerské spolupráci, která je v současném globalizujícím se světě nutnou podmínkou konkurenceschopnosti zejména pro malé země, jakou je Česká republika. Současná iniciativa Hedvábné stezky je podstatným prvkem pro motivaci ke spolupráci subjektů a institucí na obou stranách.

Pro reálný svět technologií je důležité na tuto iniciativu napojit konkrétní aktivity. Prvními příklady, uvedenými i na semináři v Senátu, byly spuštěné nové projekty TA ČR. Celkem čtrnáct jich bylo vybráno v 2. veřejné soutěži programu DELTA, který má TA ČR vytvořený pro podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji ve vybraných prioritních zemích. Aktuálně uzavřená soutěž byla zaměřena právě na Čínu. Zapojily se tři čínské provincie (Jiangsu, Sichuan, Zhejiang) a Tchaj-wan,  se kterými má TA ČR podepsanou smlouvu o spolupráci.

Je více, než potěšitelné, že k úspěchu výzvy programu DELTA na spolupráci s Čínou přispěla i iniciativa Hedvábné stezky, podpora ze strany Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR i zastupitelských úřadů v Číně. Vybrané projekty spolupráce s Čínou jsou ve velké míře zaměřené na aplikace technologií vyvinutých v České republice ve spolupráci výzkumných institucí s průmyslovými podniky v rámci projektů TA ČR. Jedná se o špičkové technologie z oblastí pokročilých IT aplikací, robotiky a mechatroniky, energetiky, 3D tisku a tkaní, biotechnologií (například Hydal) či diagnostiky virových chorob rostlin a technologií s velkým impaktem na ochranu životního prostředí.

O rozvíjející se mezinárodní spolupráci jsem nedávno zaznamenal i zajímavý článek v Lidových novinách. Týkal se kooperace v oblasti přírodních věd a chemie, tedy oborů významných z pohledu Akademie věd ČR (AV ČR). Není se co divit, že AV ČR má v této oblasti velmi dobré výsledky. Jsou totiž odrazem mnoha miliard korun dlouhodobě vkládaných právě do těchto oborů. Máme určitě radost z povzbudivých výsledků a byli bychom překvapeni, kdyby tomu bylo jinak.

TA ČR podporuje oblast aplikovaného výzkumu a vývoje (VaV), kde se podpora dá odhadnout na stovky miliónů korun alokovaných v programech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s názvy Eureka a Kontakt II a desítky miliónů korun aktuálně v programu DELTA na TA ČR. Prostředky vkládané do mezinárodní spolupráce v aplikovaném VaV jsou sice řádově mnohem menší, o to významnější jsou ale z pohledu průmyslového charakteru České republiky a její budoucí konkurenceschopnosti. Stejně důležitá je i iniciativa Hedvábné stezky a zmiňovaný program DELTA TA ČR, které pomáhají otevření se České republiky mezinárodní spolupráci a její budoucí prosperitě.

Vladimír Kebo

člen předsednictva TA ČR

(CV Vladimíra Keba)