Milena Vicenová, úsek zahraniční spolupráce TA ČR

Kdyby někdo v roce 1990 řekl, že většina ministrů vlády bude jednou jezdit škodovkami, asi by si ostatní ťukali na čelo. Škodovka stěží přežívala a bylo jasné, že jakékoliv inovace vozů jsou prostě nad její síly. Tehdy udělala česká vláda rozhodnutí o prodeji automobilky německému koncernu Volgswagen. který měl zásadní a pozitivní vliv na český automobilový průmysl. Nešlo jen o zahraniční kapitál, úspěšně se zde potkala česká tvořivost s německým systémem a zkušenostmi ze světových trhů. Vášnivé diskuse o prodeji toho nejlepšího do rukou cizáků jsou dávno zapomenuty.

V zemi střední velikosti, kde se křižují obchodní cesty společného evropského trhu, je mezinárodní spolupráce přímo nutností. Občas nám to trochu drhne. Před lety naši partneři – experti Phare a twinningu, marně hledali na ministerstvech a úřadech posluchače, kteří by stáli o jejich doporučení. Myslí si o nás, že jsme slezli ze stromu, říkalo se. Stálo nás to zbytečné prošlapávání cesty slepých uliček, opakování pokusů a omylů, zkoumání již dávno vymyšleného. Hlavně jsme se ale vzdávali možnosti vytváření sítí kontaktů, čísel, na která jsme mohli zatelefonovat, kdykoliv jsme potřebovali radu, ale také podporu našich kandidátů na důležité pozice v mezinárodních organizacích, kam platíme nemalé příspěvky a kde se nedokážeme patřičně prosadit. Někdy i proto, že cesty na jednání jsou považovány za zbytečné výlety a na jednáních chybíme.

V devadesátých letech slovo globalizace ještě nikdo nepoužíval, dnes je skutečností, kterou musíme vzít na vědomí. Nároky na výzkum a vývoj jsou mnohonásobně větší. Rychlý vývoj vědy ve světě vyžaduje excelentní technologie a podmínkou je kritické množství myšlenek a nápadů. Je pochopitelné, že potřeba mezinárodní spolupráce je stále naléhavější.

Příští rok bude Technologická agentura České republiky předsedat TAFTIE, síti evropských inovačních agentur vzniklá v roce 1992. Její členové velkou měrou přispívají k posílení hospodářských výsledků Evropy tím, že podporují inovace prostřednictvím provádění vnitrostátních a mnohokrát mezinárodní programů ve výzkumu, vývoji a inovacích. Pro členské země je zdrojem cenných kontaktů, informací a zkušeností. Předsednictví bude i možností ukázat, jak jsme na tom s podporou výzkumu, vývoje a inovací my. Některé výsledky rozhodně  snesou evropské srovnání. Možná ale uvidíme, jak rychle nám ujíždí vlak tím, že při podpoře výzkumu a vývoje prakticky nepoužíváme finanční nástroje.

Díky našemu členství v TAFTIE a předsednickému roku 2017, máme šanci „nachytřit se“ a naopak sdílet naše zkušenosti s evropskými kolegy třeba v oblasti přípravy programů, výběru projektů, indikátorů, hodnocení dopadů a práce s cennými daty a výsledky projektů výzkumu a vývoje. A teď - s péčí řádných hospodářů - dobře počítejme: na nově připravovaný program TA ČR se počítá řádově s miliardami korun. Informace, zkušenosti a mezinárodní spolupráce, které povedou k lepšímu využívání těchto prostředků na podporu výzkumu a vývoje, k účinnějšímu propojení s průmyslem, posunou naši ekonomiku a konkurenceschopnost na vyšší úroveň. Tak se mi zdá, že náš členský příspěvek a zapojení do sítě TAFTIE je skutečně dobrou investicí, souhlasíte?

 

Milena Vicenová

úsek zahraniční spolupráce TA ČR

(CV Mileny Vicenové)